Narzędzia:

Głosowania w dniu 24-01-2019 na 71. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 32
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:38:56 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci Andrzeja Małkowskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

2 11:18:45 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego

Poprawka 1

3 11:19:06 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego

Poprawka 2

4 11:19:34 nie głosował Uchwała w 100. rocznicę inauguracyjnego posiedzenia Sejmu Ustawodawczego

Wniosek o przyjęcie projektu

5 16:14:49 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Poprawka 1

6 16:15:09 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Poprawka 2

7 16:15:26 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Poprawka 3

8 16:15:45 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Poprawka 4

9 16:16:11 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, miasta wolności i solidarności; projektu uchwały upamiętniającej Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

10 16:58:30 nie głosował Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

11 17:01:16 nie głosował Ustawa budżetowa na rok 2019

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 17:02:28 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

13 17:03:42 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Wniosek o przyjęcie projektu

14 17:04:37 nie głosował Ustawa zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 17:05:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 1

16 17:05:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 2

17 17:06:11 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 3

18 17:06:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 4

19 17:06:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 5

20 17:07:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 6

21 17:07:27 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 7

22 17:07:46 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 8

23 17:07:58 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 9

24 17:08:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 10

25 17:08:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 11

26 17:08:40 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 12

27 17:09:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 13

28 17:09:16 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 14

29 17:09:32 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 15

30 17:09:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 16

31 17:10:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Poprawka 17

32 17:10:27 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami