Narzędzia:

Głosowania w dniu 26-06-2019 na 81. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 38
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:08:47 nie głosował Wniosek formalny
2 09:42:58 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 450. rocznicy unii polsko-litewskiej

Wniosek o przyjęcie projektu

3 09:46:42 nie głosował Wybór Wicemarszałka Senatu

Wniosek o podjęcie uchwały

4 16:05:47 nie głosował Wybór przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Wniosek o podjęcie uchwały

5 16:07:28 nie głosował Odwołanie sekretarza Senatu

Wniosek o podjęcie uchwały

6 16:08:16 nie głosował Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 16:24:17 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

8 16:24:59 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

9 16:25:39 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

10 16:26:10 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

11 16:26:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 6, 22, 23

12 16:27:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 24

13 16:28:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

14 16:28:27 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

15 16:28:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

16 16:29:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 20

17 16:29:47 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

poprawka 11

18 16:30:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

poprawka 12

19 16:30:48 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13, 25

20 16:31:22 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

21 16:31:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

22 16:32:24 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

23 16:32:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

24 16:33:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

25 16:33:29 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

26 16:34:00 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

27 16:34:50 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

28 16:35:45 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

29 16:37:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2

30 16:37:33 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4

31 16:37:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

32 16:38:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

33 16:38:38 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

34 16:39:12 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

35 16:39:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

36 16:40:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

37 16:41:28 nie głosował Ustawa o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 16:43:28 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek