Narzędzia:

Głosowania w dniu 25-04-2019 na 77. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 9
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 19:04:24 nie głosował Wniosek formalny
2 19:09:09 nie głosował Wniosek formalny
3 19:11:21 nie głosował Wniosek formalny
4 19:12:40 nie głosował Wniosek formalny
5 19:14:53 nie głosował Wniosek formalny
6 19:19:01 nie głosował Wniosek formalny
7 19:21:20 nie głosował Wniosek formalny
8 00:26:08 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o odrzucenie ustawy

9 00:26:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek