Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-04-2022 na 40. posiedzeniu Senatu

Za: 32 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 13:31:57 nie głosował Wniosek formalny
2 13:52:17 za Wniosek formalny
3 15:42:27 przeciw Odwołanie i wybór Marszałka Senatu
4 15:57:14 za Wniosek formalny
5 22:19:17 za Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Poprawka

6 22:19:47 za Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

7 22:23:10 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 1, 7, 8, 10, 12, 23

8 22:24:01 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 2

9 22:24:52 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 3-6, 9, 11, 14-16, 18-20, 24-31

10 22:25:27 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 13

11 22:26:03 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 17

12 22:26:46 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 21

13 22:27:18 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Poprawka 22

14 22:28:01 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

15 22:29:15 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 22:32:56 za Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 1-4, 7, 9, 11-14, 16, 18, 19, 21-29, 40, 41, 43

17 22:33:31 za Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 5

18 22:34:05 za Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 6

19 22:34:54 za Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 8, 15, 17, 31-39, 42, 44, 46, 48-50

20 22:35:35 za Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 10, 30, 45

21 22:36:08 za Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 20

22 22:36:57 za Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Poprawka 47

23 22:37:47 za Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

24 22:40:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 22:40:58 za Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Poprawka 1, 2

26 22:41:33 za Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

27 22:42:57 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poprawka 1-3

28 22:43:31 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

29 22:45:47 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 1, 3

30 22:46:38 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 2

31 22:47:27 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 4-6

32 22:48:14 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 7

33 22:48:54 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 8, 10

34 22:49:43 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Poprawka 9

35 22:50:20 wstrzymał się Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

36 22:52:54 za Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Poprawka 1, 2

37 22:53:41 za Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

38 22:55:30 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Wniosek o przyjęcie projektu