Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-01-2022 na 35. posiedzeniu Senatu

Za: 81 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 5 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:20:55 za Wniosek formalny
2 18:52:47 za Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

Wniosek o podjęcie uchwały

3 21:02:24 za Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Powołanie Ludwika Koteckiego

4 21:03:31 za Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej

Powołanie Przemysława Litwiniuka

5 21:12:51 za Wybór Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych.

Wniosek o podjęcie uchwały

6 21:18:21 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2022

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 21:19:09 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 1

8 21:19:41 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 2

9 21:20:21 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 3

10 21:20:47 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 4

11 21:21:32 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 5

12 21:22:27 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 6

13 21:23:04 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 7

14 21:23:53 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 8

15 21:24:58 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 9

16 21:25:24 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 10

17 21:25:52 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 11

18 21:26:32 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 12, 13

19 21:27:08 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 14

20 21:27:31 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 15

21 21:28:04 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 16

22 21:28:37 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 17

23 21:29:23 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 18

24 21:30:24 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 19

25 21:31:27 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 20

26 21:31:59 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 21

27 21:32:28 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 22

28 21:33:01 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 23

29 21:33:31 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 24

30 21:33:57 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 25

31 21:34:32 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 26

32 21:35:16 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 27

33 21:35:53 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 28

34 21:36:31 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 29

35 21:36:53 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 30

36 21:37:45 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 31

37 21:38:13 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 32

38 21:38:36 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 33

39 21:39:01 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 34

40 21:39:29 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 35

41 21:39:58 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 36

42 21:40:27 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 37

43 21:40:53 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 38

44 21:41:26 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 39

45 21:41:55 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 40

46 21:42:23 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 41

47 21:42:47 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 42

48 21:43:18 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 43

49 21:43:42 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 44

50 21:44:21 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 45

51 21:45:16 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 46

52 21:46:04 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 47

53 21:46:40 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 48

54 21:47:26 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 49

55 21:48:16 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 50

56 21:48:43 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 51

57 21:49:19 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 52

58 21:49:50 przeciw Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 53

59 21:50:23 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 54

60 21:50:53 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 55

61 21:51:24 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 56

62 21:51:51 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 57

63 21:52:29 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 58

64 21:53:00 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 59

65 21:53:32 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 60

66 21:54:00 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 61

67 21:54:45 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 62

68 21:55:53 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 63

69 21:56:44 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 64

70 21:57:15 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 65

71 21:57:43 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 66

72 21:58:17 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 67

73 21:58:51 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 68

74 21:59:20 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 69

75 21:59:58 za Ustawa budżetowa na rok 2022

Poprawka 70

76 22:01:16 wstrzymał się Ustawa budżetowa na rok 2022

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

77 22:04:49 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Wniosek o odrzucenie ustawy

78 22:05:52 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

79 22:08:23 za Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Wniosek o odrzucenie ustawy

80 22:09:36 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Poprawka

81 22:10:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

82 22:13:43 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-9, 14, 16, 17, 20, 22

83 22:14:59 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

84 22:16:19 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

poprawki 11, 12

85 22:17:23 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

86 22:18:49 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

87 22:19:41 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

88 22:20:50 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

89 22:24:13 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Poprawka 1

90 22:25:20 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

91 22:28:27 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Poprawka 1

92 22:29:04 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

93 22:30:38 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Wniosek o przyjęcie projektu