Narzędzia:

Głosowania w dniu 28-10-2021 na 32. posiedzeniu Senatu

Za: 43 Przeciw: 12 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
15 17:35:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 17:36:24 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

17 17:36:51 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

18 17:37:16 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

19 17:37:49 za Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

20 17:38:43 za Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 17:39:42 za Ustawa o zmianie ustawy o sporcie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 17:41:19 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

23 17:42:17 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 5-7

24 17:42:47 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

25 17:43:13 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

26 17:43:46 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 10

27 17:44:15 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

28 17:44:52 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

29 17:50:08 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

30 17:50:47 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 67

31 17:51:18 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

32 17:52:32 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 7, 13, 14, 16, 24, 25, 29, 31, 33, 34, 42-48, 50, 52-54, 63, 64, 66, 69-71, 74, 76

33 17:53:11 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

34 17:53:46 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

35 17:54:24 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

36 17:54:56 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

37 17:55:31 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

38 17:56:06 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

39 17:56:43 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

40 17:58:30 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18, 32

41 17:59:25 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

42 17:59:57 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

43 18:00:26 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

44 18:01:00 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

45 18:01:40 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

46 18:02:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

47 18:02:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

48 18:03:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

49 18:05:05 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 35

50 18:05:37 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36

51 18:06:38 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 37

52 18:07:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 38

53 18:07:48 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 39

54 18:08:15 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 40

55 18:08:45 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 41

56 18:09:37 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 49

57 18:10:32 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 51

58 18:11:19 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 55

59 18:12:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 56

60 18:12:53 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 57

61 18:13:27 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 58

62 18:14:04 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 59

63 18:14:39 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 61

64 18:15:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 62

65 18:15:43 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 65

66 18:17:02 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 72

67 18:17:55 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 73

68 18:18:29 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 75

69 18:19:10 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

70 18:20:55 przeciw Wniosek formalny