Narzędzia:

Głosowania w dniu 27-10-2021 na 32. posiedzeniu Senatu

Za: 12 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 18:09:34 za Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Wniosek o odrzucenie ustawy

2 18:10:24 przeciw Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 18:11:25 za Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 1, 6

4 18:12:02 za Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 2, 15

5 18:12:31 za Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 3

6 18:13:05 za Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 5

7 18:13:46 za Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 7

8 18:14:21 za Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 9

9 18:14:52 za Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 10

10 18:15:22 za Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 11

11 18:15:51 za Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 12

12 18:16:25 za Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 13

13 18:16:56 za Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

poprawka 14

14 18:17:56 przeciw Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami