Narzędzia:

Głosowania w dniu 27-11-2020 na 18. posiedzeniu Senatu

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
15 09:12:27 za Głosowanie próbne
16 21:04:22 za Głosowanie próbne
17 21:21:37 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 29, 30, 32, 34, 35

18 21:22:50 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 3, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 31, 33, 36-38

19 21:23:57 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

20 21:24:39 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 9, 39

21 21:25:33 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

22 21:26:31 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25, 26

23 21:27:31 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

24 21:28:09 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

25 21:28:45 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

26 21:32:15 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 11, 26, 28-30, 33, 34

27 21:34:13 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 14

28 21:34:45 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 15

29 21:35:24 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 16

30 21:36:08 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

31 21:36:47 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 18, 24

32 21:37:22 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 19

33 21:38:10 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 20

34 21:39:08 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 22, 23, 25

35 21:39:55 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17, 32

36 21:41:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

37 21:41:58 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

38 21:42:32 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

39 21:43:08 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

40 21:45:39 za Ustawa o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Wniosek o odrzucenie ustawy

41 21:48:33 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 1, 2

42 21:49:29 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 3

43 21:50:04 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 4

44 21:50:36 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 5

45 21:51:08 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 6

46 21:51:38 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 7

47 21:52:29 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 8

48 21:53:21 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 9

49 21:54:05 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 10

50 21:54:51 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 12

51 21:55:26 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 13

52 21:56:10 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Poprawka 14, 15

53 21:56:45 za Ustawa o zawodzie farmaceuty

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

54 21:58:25 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-7

55 21:59:12 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

56 22:00:49 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 1-4, 6, 8-17

57 22:01:31 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 5, 7, 19-21, 31, 39, 42-45

58 22:02:02 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 18

59 22:02:35 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 22

60 22:03:04 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 23

61 22:03:30 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 24

62 22:04:06 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 25

63 22:05:06 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 26

64 22:05:47 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 27

65 22:06:36 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 28

66 22:07:10 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 29

67 22:07:43 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 30

68 22:08:32 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 32

69 22:08:59 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 33

70 22:09:34 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 34

71 22:10:25 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 35

72 22:11:05 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 36

73 22:11:57 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 37, 38

74 22:12:47 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Poprawka 40

75 22:13:29 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

76 22:14:44 za Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Poprawka 1

77 22:15:11 za Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Poprawka 2

78 22:15:50 za Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

79 22:17:28 za Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 1

80 22:18:20 za Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 2

81 22:19:00 za Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 3

82 22:19:50 za Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 4

83 22:20:20 za Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 5

84 22:20:57 za Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 6, 8

85 22:21:58 za Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 7

86 22:22:53 za Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 9

87 22:23:23 za Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Poprawka 10

88 22:23:52 za Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

89 22:25:53 za Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

90 22:27:58 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Poprawka 1

91 22:28:33 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Poprawka 2

92 22:29:07 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

93 22:30:21 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

94 22:31:36 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

95 22:33:04 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

96 22:34:27 za Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

97 22:36:14 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o przyjęcie projektu