Narzędzia:

Głosowania w dniu 25-11-2020 na 18. posiedzeniu Senatu

Za: 7 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:24:11 za Głosowanie próbne
2 11:35:01 za Wniosek formalny
3 11:44:45 za Wniosek formalny
4 11:54:30 przeciw Wniosek formalny
5 17:36:08 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Wniosek o odrzucenie projektu

6 17:37:18 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 1, 3

7 17:38:05 za Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 2

8 17:38:43 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 4

9 17:39:21 za Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 5

10 17:40:08 za Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Poprawka 6

11 17:40:56 za Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Radę Ministrów do wycofania się z gróźb zawetowania budżetu Unii Europejskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami