Narzędzia:

Głosowania w dniu 28-10-2020 na 17. posiedzeniu Senatu

Za: 21 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
60 10:04:01 za Głosowanie próbne
61 10:30:55 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów

Wniosek o przyjęcie projektu

62 12:32:21 nie głosował Wniosek formalny
63 21:33:44 za Zmiany w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały

64 21:37:39 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 1-35, 37, 39-44, 46-83, 89, 94-98, 103, 105-113, 117, 118

65 21:38:14 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 36, 38

66 21:39:05 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 45

67 21:39:59 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 84

68 21:40:47 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 85

69 21:41:41 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 86

70 21:42:24 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 87

71 21:42:59 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 88

72 21:43:32 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 90

73 21:44:07 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 91

74 21:44:42 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 92

75 21:45:15 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 93

76 21:45:52 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 99, 115

77 21:46:32 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 100, 101, 114

78 21:47:00 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 102

79 21:47:27 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 104

80 21:48:08 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Poprawka 116

81 21:49:04 za Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

82 21:54:55 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ograniczania praw obywatelskich

Wniosek o odrzucenie projektu