Narzędzia:

Głosowania w dniu 27-10-2020 na 17. posiedzeniu Senatu

Za: 5 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
53 16:03:30 nie głosował Głosowanie próbne
54 20:34:09 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 1

55 20:35:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 2

56 20:36:19 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 3

57 20:37:13 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 4

58 20:38:13 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 5

59 20:38:51 za Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami