Narzędzia:

Głosowania w dniu 13-08-2020 na 14. posiedzeniu Senatu

Za: 62 Przeciw: 7 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
9 10:32:29 za Głosowanie próbne
10 21:26:23 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 1, 2,

11 21:27:41 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 3, 6, 16, 50, 53

12 21:28:53 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 4

13 21:29:46 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 5

14 21:30:48 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 7, 17, 51, 55

15 21:31:27 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 8

16 21:32:07 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 10,11,12

17 21:32:42 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 13

18 21:33:15 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 14

19 21:33:58 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 15, 80

20 21:34:29 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 18

21 21:35:12 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 19

22 21:36:39 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 20, 44, 52, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 69, 71, 73-77, 79, 83

23 21:37:13 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 21

24 21:37:39 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 22

25 21:38:04 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 23

26 21:38:50 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 24

27 21:39:26 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 42

28 21:39:56 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 43

29 21:40:30 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 45

30 21:41:01 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 46

31 21:41:48 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 47

32 21:42:19 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 48

33 21:42:50 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 49

34 21:43:17 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 54

35 21:44:33 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 59

36 21:45:42 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 61

37 21:47:02 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 68

38 21:47:40 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 70

39 21:48:10 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 81

40 21:48:36 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Poprawka 84

41 21:49:08 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

42 21:51:16 za Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 21:53:18 za Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Poprawka 1

44 21:53:51 za Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Poprawka 2

45 21:54:16 za Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Poprawka 3

46 21:54:40 za Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

47 21:56:09 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

48 22:00:45 za Ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

49 22:05:08 przeciw Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

50 22:06:29 za Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Poprawka 1, 2, 3

51 22:07:32 za Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

52 22:09:58 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wniosek o odrzucenie ustawy

53 22:13:05 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3 - 8

54 22:13:34 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

55 22:14:12 za Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

56 22:16:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

57 22:17:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 6

58 22:17:49 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

59 22:18:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

60 22:18:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

61 22:19:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

62 22:20:32 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 22:21:50 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

64 22:23:25 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie projektu

65 22:25:06 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

66 22:29:26 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 29,37

67 22:30:06 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3-5, 12, 14, 16, 18-24, 32-34

68 22:30:53 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 17, 28, 31

69 22:31:43 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

70 22:32:31 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

71 22:33:30 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 25

72 22:34:19 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

73 22:35:08 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

74 22:36:27 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26, 35

75 22:37:57 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

76 22:40:23 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-5

77 22:41:20 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 7

78 22:42:08 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami