Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-08-2020 na 14. posiedzeniu Senatu

Za: 5 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 10:39:56 za Głosowanie próbne
5 10:46:12 za Głosowanie próbne
6 11:05:34 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. i jej zapomnianych bohaterów

Wniosek o przyjęcie projektu

7 17:04:27 za Wybór przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Wniosek o podjęcie uchwały

8 18:47:51 za Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

Wniosek o przyjęcie projektu