Narzędzia:

Głosowania w dniu 18-12-2019 na 2. posiedzeniu Senatu

Za: 14 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 15:38:55 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

4 15:42:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 15:43:01 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 15:43:56 za Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

7 15:44:56 za Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

8 15:45:48 za Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

9 15:46:37 za Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

10 15:47:16 za Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

11 15:49:56 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o odrzucenie ustawy

12 15:51:19 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 15:52:54 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Poprawka

14 15:53:28 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

15 15:54:28 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 15:55:40 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 15:56:56 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 15:58:36 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie projektu

19 16:00:05 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

Wniosek o podjęcie uchwały