Narzędzia:

Głosowania w dniu 28-04-2022 na 41. posiedzeniu Senatu

Za: 35 Przeciw: 10 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 10:04:19 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

3 10:06:30 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 1

4 10:06:58 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 2

5 10:07:44 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 3

6 10:08:32 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 4, 10

7 10:08:58 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 5

8 10:09:28 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 6

9 10:09:58 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 7

10 10:10:48 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 8

11 10:11:11 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 9

12 10:11:34 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 11

13 10:11:58 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 12

14 10:12:24 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 13

15 10:13:15 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Poprawka 14, 15

16 10:14:15 za Ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

17 10:15:14 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 10:17:13 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 10:17:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Poprawka 1, 2

20 10:18:40 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

21 10:19:44 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

22 10:20:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

23 10:21:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 10:24:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-5

25 10:24:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 8, 15

26 10:25:19 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

27 10:25:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 10, 12-14

28 10:26:23 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11, 16

29 10:26:51 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

30 10:31:27 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Wniosek o odrzucenie projektu

31 10:32:22 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Wniosek o przyjęcie projektu

32 10:34:54 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 4

33 10:35:31 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 6, 9-11

34 10:36:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5, 7, 8

35 10:36:48 za Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

36 10:38:38 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Wniosek o przyjęcie projektu

37 10:41:07 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1, 2

38 10:41:46 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

39 10:43:26 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

40 10:45:56 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Poprawka 1, 2

41 10:46:37 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

42 10:49:29 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

Poprawka

43 10:50:27 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

44 10:52:29 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie projektu

45 10:54:17 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe

Wniosek o przyjęcie projektu

46 10:55:40 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek