Narzędzia:

Głosowania w dniu 06-08-2021 na 28. posiedzeniu Senatu

Za: 41 Przeciw: 53 Wstrzymał się: 3 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:35:50 za Drugie czytanie projektu uchwały w 160. rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

2 10:38:33 za Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 1, 6, 7, 10, 11, 13

3 10:39:27 za Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 2-4, 8

4 10:39:54 za Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 5

5 10:40:37 za Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 9

6 10:41:09 za Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 12

7 10:41:37 za Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Poprawka 14

8 10:42:08 za Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

9 10:43:06 za Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 10:44:04 za Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 10:46:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 1, 30

12 10:46:38 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 2

13 10:47:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 3, 22

14 10:47:34 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 4

15 10:48:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 5

16 10:48:27 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 6

17 10:49:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 7

18 10:49:27 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 8

19 10:50:03 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 9

20 10:50:49 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 10

21 10:51:18 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 11, 18

22 10:51:47 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 12

23 10:52:14 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 13

24 10:53:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 14

25 10:53:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 15

26 10:54:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 16

27 10:55:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 17

28 10:55:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 19

29 10:56:20 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 20

30 10:56:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 21

31 10:57:27 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 23, 34

32 10:58:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 25

33 10:58:38 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 25

34 10:59:01 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 26

35 10:59:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 27

36 11:00:01 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 28

37 11:00:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 29

38 11:01:15 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 31

39 11:01:42 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 32

40 11:02:09 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 33

41 11:02:37 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 35

42 11:03:03 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 36

43 11:03:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 37

44 11:04:06 za Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

45 11:06:38 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

46 11:07:57 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 1-11

47 11:08:42 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

48 11:11:00 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

49 11:12:38 przeciw Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Poprawka

50 11:13:11 za Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

51 11:14:06 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

52 11:16:02 za Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

53 11:16:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Poprawka

54 11:17:12 za Ustawa o zmianie ustawy o pracy na morzu

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

55 11:18:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

56 11:19:38 za Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

57 11:22:10 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

58 11:22:43 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

59 11:23:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4

60 11:24:53 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 12

61 11:25:41 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawki 6, 7

62 11:26:20 za Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

63 11:27:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

64 11:29:08 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

65 11:29:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

66 11:30:24 za Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

67 11:31:40 za Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

68 11:32:36 za Ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

69 11:35:15 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

70 11:36:23 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1-3

71 11:36:53 za Ustawa o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

72 11:37:50 za Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

73 11:38:42 za Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

74 11:40:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o odrzucenie ustawy

75 11:41:47 przeciw Ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy

76 11:44:00 za Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 1, 5, 6

77 11:44:29 za Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 2

78 11:45:08 za Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 4

79 11:45:44 za Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Poprawka 7

80 11:46:13 za Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

81 11:47:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 1

82 11:48:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 2

83 11:48:43 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 3

84 11:49:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 4

85 11:49:52 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Poprawka 5

86 11:50:33 za Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

87 11:52:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

88 11:53:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

89 11:54:28 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

90 11:55:01 za Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

91 11:58:13 za Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 1-5, 7-11, 14-17, 19-30, 32-44

92 11:58:59 za Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 6

93 11:59:43 wstrzymał się Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 12, 18

94 12:00:38 za Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Poprawka 31

95 12:01:21 za Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

96 12:05:03 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

97 12:06:17 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawką