Narzędzia:

Głosowania w dniu 02-12-2020 na 18. posiedzeniu Senatu

Za: 7 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
227 11:17:45 za Głosowanie próbne
228 11:21:56 przeciw Wniosek formalny
229 13:14:01 za Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

230 17:48:18 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

231 17:55:12 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida

Wniosek o przyjęcie projektu

232 18:05:23 za Drugie czytanie projektu uchwały o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia

Wniosek o przyjęcie projektu

233 18:09:41 za Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich

Wniosek o przyjęcie projektu

234 18:22:10 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej

Wniosek o przyjęcie projektu