Narzędzia:

Głosowania w dniu 09-05-2018 na 60. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 8
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 15:31:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 8

2 15:32:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

3 15:33:01 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4, 6, 9, 10, 12, 15-18

4 15:33:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

5 15:33:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 13

6 15:34:14 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

7 15:34:33 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

8 15:35:05 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami