Narzędzia:

Głosowania w dniu 13-05-2020 na 10. posiedzeniu Senatu

Za: 21 Przeciw: 48 Wstrzymał się: 2 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
28 11:08:45 nie głosował Głosowanie próbne
29 16:12:58 nie głosował Wniosek formalny
30 22:34:34 za Odwołanie Wicemarszałka Senatu

Wniosek o podjęcie uchwały

31 22:39:16 za Wybór Wicemarszałka Senatu

Wniosek o podjęcie uchwały

32 22:45:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 1, 3

33 22:46:11 za Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Poprawka 2

34 22:46:48 za Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

35 22:50:57 za Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

Poprawka 1

36 22:51:44 wstrzymał się Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

Poprawka 2

37 22:52:25 za Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

38 22:54:35 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Wniosek o przyjęcie projektu

39 22:56:53 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

40 00:25:41 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 1, 2, 4, 9, 10, 16-18, 20, 23, 26, 30, 39, 44, 46, 48, 52, 57, 66, 68, 69, 72, 77, 85

41 00:26:32 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 3, 59, 86, 96

42 00:27:28 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 6

43 00:28:15 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 7

44 00:29:17 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 11

45 00:29:53 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 12, 99

46 00:30:34 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 13

47 00:31:28 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 14, 87

48 00:32:49 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 19, 83

49 00:33:22 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 21

50 00:34:07 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 22

51 00:34:52 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 24, 95

52 00:35:40 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 25

53 00:36:16 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 27

54 00:36:49 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 28, 101

55 00:37:30 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 29, 88

56 00:38:15 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 32, 81, 84, 102

57 00:38:54 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 33, 94

58 00:39:21 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 34

59 00:39:53 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 35

60 00:40:28 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 36, 103

61 00:41:25 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 37

62 00:41:57 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 38

63 00:42:31 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 40

64 00:43:07 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 41

65 00:43:35 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 42

66 00:44:05 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 43

67 00:44:43 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 45

68 00:45:13 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 47

69 00:45:42 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 49

70 00:46:13 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 50

71 00:46:47 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 51

72 00:47:25 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 53, 104

73 00:47:59 wstrzymał się Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 54, 105

74 00:48:28 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 55

75 00:48:59 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 56

76 00:49:31 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 58

77 00:50:00 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 60

78 00:50:33 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 61

79 00:51:21 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 62

80 00:52:05 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 63

81 00:52:48 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 64

82 00:53:26 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 67

83 00:53:56 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 70

84 00:54:29 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 71

85 00:55:11 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 73

86 00:55:49 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 74

87 00:56:18 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 75

88 00:56:49 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 76

89 00:57:23 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 78

90 00:58:03 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 79

91 00:58:40 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 80

92 00:59:19 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 89

93 01:00:43 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 91

94 01:01:23 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 98

95 01:01:57 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Poprawka 106

96 01:02:31 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

97 01:05:53 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem

Poprawka 1, 4

98 01:06:25 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem

Poprawka 2

99 01:06:56 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem

Poprawka 3

100 01:07:51 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami