Narzędzia:

Głosowania w dniu 01-02-2012 na 5. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 5
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:57:52 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Wniosek o przyjęcie projektu

2 11:19:21 nieobecny Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza.

Wniosek o przyjęcie projektu

3 17:59:20 nieobecny Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 18:00:54 nieobecny Ustawa o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 18:03:06 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek