Narzędzia:

Głosowania w dniu 20-12-2012 na 24. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 16
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 09:06:37 nieobecny Zmiana w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały

3 09:07:24 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 09:08:09 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 09:09:06 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

6 09:09:26 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

7 09:09:45 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

8 09:10:10 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

9 09:10:43 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

10 09:11:01 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

11 09:11:24 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

12 09:11:40 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

13 09:12:05 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 09:14:29 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 09:15:41 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Wniosek o przyjęcie projektu

16 09:18:34 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka

17 09:19:09 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Przyjęcie projektu wraz z poprawką