Narzędzia:

Głosowania w dniu 30-11-2012 na 22. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 39
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
37 15:28:41 nieobecny Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Poprawka 1, 8

38 15:29:23 nieobecny Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Poprawka 9

39 15:30:06 nieobecny Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

40 15:36:49 nieobecny Zmiany w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały

41 15:39:22 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

42 15:39:40 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

43 15:40:04 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5, 6

44 15:40:35 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

45 15:41:01 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

46 15:41:29 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

47 15:41:46 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

48 15:42:19 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10-12, 14

49 15:42:46 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

50 15:43:18 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

51 15:45:22 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3

52 15:45:59 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

53 15:46:34 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

54 15:47:07 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

55 15:47:34 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

56 15:54:01 nieobecny Ustawa o nasiennictwie

Wniosek o odrzucenie ustawy

57 15:54:39 nieobecny Ustawa o nasiennictwie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 15:55:49 nieobecny Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

59 15:58:57 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

60 15:59:38 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 16:00:34 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 16:02:35 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 16:04:21 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

64 16:07:06 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

65 16:08:46 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

66 16:09:12 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

67 16:09:35 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

68 16:10:04 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

69 16:10:27 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

70 16:10:45 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

71 16:11:04 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

72 16:11:27 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

73 16:12:26 nieobecny Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

74 16:13:28 nieobecny Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

75 16:14:57 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Wniosek o przyjęcie projektu