Narzędzia:

Głosowania w dniu 04-10-2012 na 18. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 43
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 11:42:40 nieobecny Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 11:51:35 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 11:52:48 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 1,4-6,8-13, 22

5 11:54:29 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 2, 7, 15, 17,-19, 21, 24, 25

6 11:55:10 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 3

7 11:56:24 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 14, 16, 20, 23

8 11:57:26 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

9 12:01:42 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 1

10 12:02:25 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 2, 3

11 12:02:58 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 4

12 12:03:35 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 5

13 12:04:49 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 6,7,15,16,19-21, 24-35,39-42

14 12:05:52 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 8, 10, 12, 23, 36

15 12:06:25 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 9

16 12:07:09 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 17

17 12:07:58 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

18 12:10:09 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka

19 12:10:50 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

20 12:12:07 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 12:13:35 nieobecny Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Poprawka

22 12:14:06 nieobecny Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

23 12:15:17 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

24 12:15:39 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

25 12:16:04 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

26 12:16:19 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

27 12:16:36 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

28 12:17:01 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

29 12:20:04 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe

Wniosek o odrzucenie ustawy

30 12:21:20 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 12:22:54 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

32 12:26:22 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 4, 5

33 12:27:06 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3,6,7,10,14,15,18,19,22-26

34 12:28:04 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

35 12:28:40 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

36 12:29:15 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11, 13

37 12:29:45 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

38 12:30:12 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

39 12:30:43 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

40 12:31:11 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

41 12:31:34 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

42 12:32:05 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

43 12:32:25 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

44 12:33:04 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami