Narzędzia:

Głosowania w dniu 26-07-2012 na 16. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 31
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
6 15:15:57 nieobecny Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego

Wniosek o odrzucenie projektu

7 15:23:21 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Wniosek o odrzucenie ustawy

8 15:24:20 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 1

9 15:25:17 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 2

10 15:26:09 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 3

11 15:26:41 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 4

12 15:27:21 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 5

13 15:28:04 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 7

14 15:28:33 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 8

15 15:29:03 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 9

16 15:29:38 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 10

17 15:30:13 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 11

18 15:30:46 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 12

19 15:31:17 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 13

20 15:31:59 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 14

21 15:32:37 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 15

22 15:33:11 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 16

23 15:33:48 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 18

24 15:34:23 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 19

25 15:35:04 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 20

26 15:35:42 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 21

27 15:36:11 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Poprawka 22

28 15:36:50 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

29 15:37:45 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 153).

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

30 15:38:40 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 15:39:36 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

32 15:40:29 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 15:41:48 nieobecny Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 15:43:08 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Wniosek o przyjęcie projektu

35 15:44:29 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o odrzucenie projektu

36 15:46:06 nieobecny Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Wniosek o przyjęcie projektu