Narzędzia:

Głosowania w dniu 24-05-2012 na 12. posiedzeniu Senatu

Za: 15 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 09:04:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

3 09:05:10 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 09:09:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 09:09:43 za Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 09:13:31 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 1

7 09:14:07 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 4

8 09:14:33 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 5

9 09:15:04 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 6

10 09:15:30 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 7

11 09:16:03 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 8, 14

12 09:16:30 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 9

13 09:16:52 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 10

14 09:17:19 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 12

15 09:17:42 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 13

16 09:18:32 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawki 16 i 18

17 09:18:55 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 17

18 09:19:26 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 19

19 09:20:17 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawki 20 i 24

20 09:21:28 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami