Narzędzia:

Głosowania w dniu 12-04-2012 na 9. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 56
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:41:53 nieobecny Wniosek formalny
2 11:48:27 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

3 11:49:02 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

4 11:49:31 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

5 11:50:03 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

6 11:50:37 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

7 11:51:12 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

8 11:51:52 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

9 11:52:27 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

10 11:52:59 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

11 11:58:01 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 4

12 11:58:48 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 23, 25, 26

13 11:59:32 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

14 12:00:09 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

15 12:00:37 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 20

16 12:01:29 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 8

17 12:01:57 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

18 12:02:33 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

19 12:03:09 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

20 12:03:45 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

21 12:04:16 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

22 12:04:44 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

23 12:05:23 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

24 12:05:51 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

25 12:06:21 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

26 12:06:46 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

27 12:07:08 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

28 12:07:47 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

29 12:08:30 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

30 12:09:10 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

31 12:09:35 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

32 12:10:47 nieobecny Ustawa o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 12:13:54 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 1, 4, 25

34 12:14:28 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 2

35 12:15:03 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 3

36 12:15:37 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 5

37 12:16:22 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 6

38 12:16:50 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 9

39 12:17:32 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 10

40 12:18:16 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 11

41 12:18:48 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 13

42 12:19:08 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 14

43 12:19:43 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 15

44 12:20:04 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 16

45 12:20:30 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 17

46 12:20:51 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 18

47 12:21:22 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 19

48 12:21:44 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 21

49 12:22:05 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 22

50 12:22:34 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 23

51 12:23:07 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Poprawka 26

52 12:23:38 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

53 12:24:44 nieobecny Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

54 12:26:59 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Wniosek o odrzucenie ustawy

55 12:27:44 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

56 12:40:49 nieobecny Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie odebrania Senatowi RP środków finansowych na współpracę z Polonią i wspieranie Polaków za granicą

Wniosek o odrzucenie projektu