Narzędzia:

Głosowania w dniu 06-02-2020 na 4. posiedzeniu Senatu

Za: 80 Przeciw: 11 Wstrzymał się: 20 Nie głosował: 4
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 21:02:02 za Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Wniosek o odrzucenie ustawy

2 21:03:33 przeciw Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 21:04:18 za Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 1, 5-7

4 21:04:48 za Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 2, 3

5 21:05:18 za Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Poprawka 4, 8

6 21:05:56 za Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

7 21:06:53 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 21:08:06 za Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

9 21:10:44 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 21:11:36 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 1

11 21:12:17 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 2

12 21:12:46 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 3

13 21:13:14 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 4

14 21:13:42 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 5

15 21:14:17 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 6

16 21:14:52 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 8

17 21:15:21 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Poprawka 9

18 21:15:49 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

19 21:18:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 9, 25, 28

20 21:19:28 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

21 21:19:56 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

22 21:20:47 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

23 21:21:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

24 21:22:03 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

25 21:22:23 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

26 21:23:00 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

27 21:23:49 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

28 21:24:20 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

29 21:24:37 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

30 21:25:09 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

31 21:25:30 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

32 21:26:02 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

33 21:26:34 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

34 21:27:06 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

35 21:27:49 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

36 21:28:16 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

37 21:29:08 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20, 22, 29

38 21:29:39 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

39 21:30:14 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

40 21:30:52 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

41 21:31:46 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

42 21:32:20 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

43 21:33:07 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

44 21:40:37 za Wniosek formalny

45 21:43:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

46 21:43:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

47 21:44:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

48 21:45:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

49 21:45:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

50 21:45:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

51 21:46:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

52 21:47:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10, 20

53 21:47:49 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

54 21:48:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

55 21:48:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

56 21:48:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

57 21:49:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15, 18, 23

58 21:50:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16, 19, 24

59 21:50:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

60 21:51:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

61 21:51:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

62 21:52:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

63 21:54:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

64 21:55:40 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka

65 21:56:13 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

66 21:57:39 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

67 21:59:54 przeciw Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

68 22:00:30 nie głosował Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 1

69 22:01:06 nie głosował Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 2

70 22:01:41 nie głosował Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 3

71 22:02:09 nie głosował Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 4

72 22:02:34 za Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 5

73 22:03:14 za Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 6

74 22:03:45 za Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 7

75 22:04:12 za Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 8

76 22:04:40 za Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 9

77 22:05:20 za Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 10

78 22:05:47 za Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 11

79 22:06:17 za Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 12

80 22:06:50 za Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Poprawka 13

81 22:07:28 za Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

82 22:09:33 przeciw Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

83 22:10:31 za Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 1, 2, 10

84 22:10:58 za Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 3

85 22:11:29 za Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 4, 5

86 22:11:57 za Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 6

87 22:12:19 za Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 7-9

88 22:12:48 za Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 11, 14

89 22:13:13 za Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 12

90 22:13:45 za Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 13

91 22:14:12 za Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Poprawka 15

92 22:14:45 za Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

93 22:15:40 za Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

94 22:19:05 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

95 22:20:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 4, 6, 7, 12-14, 16, 17, 19, 21-31

96 22:21:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

97 22:21:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

98 22:22:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 9, 11

99 22:23:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

100 22:23:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

101 22:24:00 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

102 22:24:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

103 22:25:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 32

104 22:25:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

105 22:27:56 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Poprawka 1

106 22:28:27 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

107 22:30:09 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

108 22:31:48 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie projektu

109 22:33:44 za Drugie czytanie projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym

Wniosek o przyjęcie projektu

110 22:37:08 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 1, 3

111 22:37:47 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 2

112 22:38:27 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Poprawka 4

113 22:39:15 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

114 22:41:07 za Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku

Wniosek o przyjęcie projektu

115 00:37:54 za Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy