Narzędzia:

Głosowania w dniu 31-07-2019 na 83. posiedzeniu Senatu

Za: 8 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:13:35 za Wniosek formalny
2 10:16:31 za Wniosek formalny
3 10:24:47 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan

Wniosek o podjęcie uchwały

4 17:24:38 za Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Poprawka 1

5 17:25:04 za Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Poprawka 2

6 17:25:59 za Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Poprawka 3, 7, 13, 15, 18, 20, 23, 26

7 17:26:59 przeciw Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Poprawka 4, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 25

8 17:28:35 za Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Poprawka 11

9 17:29:01 wstrzymał się Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

10 17:30:09 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 17:30:40 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Poprawka 1

12 17:31:04 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Poprawka 2

13 17:31:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Poprawka 3

14 17:32:01 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami