Narzędzia:

Głosowania w dniu 24-05-2019 na 79. posiedzeniu Senatu

Za: 48 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:13:49 za Wniosek formalny
2 21:46:33 przeciw Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 21:48:57 wstrzymał się Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 21:50:53 za Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 21:51:18 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Poprawka 1

6 21:51:34 za Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Poprawka 2

7 21:51:52 za Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Poprawka 3

8 21:52:05 za Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Poprawka 4

9 21:52:17 za Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Poprawka 5

10 21:52:34 za Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Poprawka 6

11 21:52:53 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

12 21:54:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

13 21:54:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

14 21:55:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

15 21:55:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

16 21:55:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

17 21:56:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

18 21:56:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

19 21:56:54 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

20 21:57:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

21 21:57:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

22 21:58:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

23 21:58:40 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

24 21:58:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

25 21:59:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

26 21:59:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

27 22:00:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

28 22:00:28 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

29 22:01:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

30 22:01:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

31 22:01:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

32 22:02:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

33 22:02:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 23

34 22:03:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

35 22:03:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

36 22:03:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

37 22:04:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

38 22:04:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

39 22:05:11 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 29

40 22:05:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 30, 32, 35, 37-39

41 22:06:07 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

42 22:06:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 33

43 22:06:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 34

44 22:07:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 36

45 22:07:38 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 40

46 22:08:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 41

47 22:08:24 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 42

48 22:08:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 43

49 22:09:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 44

50 22:09:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 45

51 22:09:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 46

52 22:10:28 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 47

53 22:10:52 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami