Narzędzia:

Głosowania w dniu 26-04-2019 na 77. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 3
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
10 12:02:51 nie głosował Wniosek formalny
11 14:33:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Wniosek o odrzucenie ustawy

12 14:33:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek