Narzędzia:

Głosowania w dniu 19-12-2018 na 69. posiedzeniu Senatu

Za: 3 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:12:27 za Wniosek formalny

2 11:36:08 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki

Wniosek o przyjęcie projektu

3 12:17:24 nie głosował Wniosek formalny

4 12:26:41 przeciw Wniosek formalny
5 16:03:45 za Wniosek formalny