Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-11-2018 na 67. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 12
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:11:36 nie głosował Wniosek formalny

2 11:16:13 nie głosował Wniosek formalny

3 11:18:46 nie głosował Wniosek formalny

4 11:51:24 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie

Wniosek o przyjęcie projektu

5 13:32:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 13:33:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka1, 5, 6, 9

7 13:34:34 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 2, 10

8 13:35:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 3, 8

9 13:35:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 4

10 13:35:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Poprawka 7

11 13:36:19 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

12 13:37:09 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek