Narzędzia:

Głosowania w dniu 24-07-2018 na 64. posiedzeniu Senatu

Za: 2 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 15:34:43 przeciw Wniosek formalny

2 15:40:42 przeciw Wniosek formalny

3 15:43:12 za Wniosek formalny

4 20:34:30 przeciw Wniosek formalny

5 22:50:54 nie głosował Wniosek formalny

6 01:38:05 przeciw Wniosek formalny
7 01:39:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

8 01:39:33 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek