Narzędzia:

Głosowania w dniu 13-07-2018 na 63. posiedzeniu Senatu

Za: 86 Przeciw: 15 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 20:42:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

3 20:42:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

4 20:43:22 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 20:44:08 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 20:48:10 przeciw Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 20:48:38 przeciw Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 1

8 20:48:52 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 2

9 20:49:18 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 3

10 20:49:43 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 5

11 20:50:04 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 6, 10

12 20:50:50 przeciw Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 8, 22, 27, 59

13 20:51:16 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 9

14 20:52:00 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 12

15 20:52:28 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 13

16 20:52:54 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 14

17 20:53:27 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 15

18 20:53:49 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 16, 17, 19

19 20:54:15 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 18

20 20:54:34 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 20

21 20:54:58 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 21

22 20:55:19 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 23

23 20:55:50 przeciw Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 24

24 20:56:25 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 26

25 20:56:56 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 29, 30, 31, 32, 36

26 20:57:19 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 33

27 20:57:48 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 34

28 20:58:09 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 35

29 20:58:30 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 37

30 20:58:52 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 38

31 20:59:13 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 39

32 20:59:29 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 40

33 20:59:49 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 41

34 21:00:07 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 42

35 21:00:20 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 43

36 21:00:41 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 44

37 21:01:00 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 46

38 21:01:16 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 47

39 21:01:38 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 48

40 21:01:57 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 49

41 21:02:24 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 50

42 21:02:40 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 51

43 21:02:56 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 52

44 21:03:33 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 53

45 21:04:09 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 54, 56

46 21:04:28 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 55

47 21:04:52 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 57

48 21:05:15 za Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Poprawka 58

49 21:05:53 przeciw Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

50 21:09:29 przeciw Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 21:12:22 za Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Poprawka 1

52 21:12:39 przeciw Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Poprawka 2

53 21:12:59 za Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Poprawka 3

54 21:13:26 za Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Poprawka 4

55 21:13:51 za Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Poprawka 5

56 21:14:18 za Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

57 21:16:04 za Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 21:17:28 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Poprawka 1

59 21:17:40 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Poprawka 2

60 21:18:03 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

61 21:19:11 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 21:20:13 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3

63 21:20:32 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

64 21:20:50 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

65 21:23:04 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 14

66 21:23:21 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

67 21:23:53 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 10

68 21:24:21 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 7, 17, 18

69 21:24:34 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

70 21:25:02 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 19

71 21:25:16 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

72 21:25:34 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

73 21:25:50 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

74 21:26:11 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

75 21:26:29 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

76 21:26:54 za Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

77 21:27:58 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 6

78 21:28:19 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

79 21:28:43 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

80 21:29:09 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

81 21:29:30 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

82 21:29:57 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

83 21:30:20 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

84 21:30:39 za Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

85 21:31:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 1

86 21:32:02 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Poprawka 2

87 21:32:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

88 21:33:15 za Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

89 21:34:12 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

90 21:38:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

91 21:39:21 za Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Poprawka 1

92 21:39:43 za Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Poprawka 2, 3, 6

93 21:40:01 za Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Poprawka 4

94 21:40:23 za Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Poprawka 5, 8

95 21:40:43 za Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Poprawka 7, 9

96 21:41:13 za Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Poprawka 10

97 21:41:30 za Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

98 21:42:46 przeciw Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Wniosek o odrzucenie ustawy

99 21:43:10 przeciw Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

100 21:43:59 za Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

101 21:45:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

102 21:48:05 za Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Wniosek o odrzucenie ustawy

103 21:48:30 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek