Narzędzia:

Głosowania w dniu 07-06-2018 na 61. posiedzeniu Senatu

Za: 22 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 15:19:33 nie głosował Stwierdzenie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników Sądu Najwyższego

Wniosek o przyjęcie projektu

5 15:21:17 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

6 15:23:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 15:24:17 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 15:27:40 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Poprawka 1

9 15:28:03 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Poprawka 2

10 15:28:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

11 15:29:19 za Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

12 15:29:42 za Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

13 15:30:03 za Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

14 15:30:20 za Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

15 15:30:37 za Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

16 15:31:53 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Poprawka 1, 3

17 15:32:18 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Poprawka 2, 4

18 15:32:41 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Poprawka 5

19 15:32:58 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

20 15:33:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 15:35:41 za Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Poprawki 1-6, 8-10, 12, 13, 15-33, 36, 37, 40, 42-44

22 15:36:13 za Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Poprawka 7

23 15:36:36 za Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Poprawka 11

24 15:36:50 za Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Poprawka 14

25 15:37:23 za Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Poprawka 34

26 15:38:04 za Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Poprawka 35

27 15:38:56 za Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Poprawka 38

28 15:39:34 za Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Poprawka 45, 46

29 15:39:55 za Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

30 15:40:55 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu