Narzędzia:

Głosowania w dniu 16-05-2018 na 60. posiedzeniu Senatu

Za: 2 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 6
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
38 11:48:50 nie głosował Wniosek formalny

39 12:02:21 nie głosował Wniosek formalny

40 13:03:41 nie głosował Wniosek formalny

41 18:33:12 za Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

42 18:33:58 przeciw Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 18:35:52 przeciw Ustawa o ochronie danych osobowych.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 18:51:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

45 18:52:20 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

46 18:53:49 nie głosował Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

47 18:54:39 nie głosował Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

48 18:56:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek