Narzędzia:

Głosowania w dniu 16-04-2018 na 59. posiedzeniu Senatu

Za: 44 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 10:03:42 nie głosował Wniosek formalny

5 17:19:17 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

6 17:19:58 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 763)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 17:21:27 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 762)

Poprawki 1-8, 10-18, 20-23, 26, 29-36, 38-39

8 17:21:48 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 762)

Poprawka 9

9 17:22:04 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 762)

Poprawka 19

10 17:22:22 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 762)

Poprawka 24, 25, 27

11 17:22:46 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 762)

Poprawka 28

12 17:23:09 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 762)

Poprawka 37

13 17:23:26 za Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 762)

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 17:24:24 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

15 17:24:38 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

16 17:25:06 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

17 17:25:27 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

18 17:25:45 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

19 17:26:18 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6, 15

20 17:26:36 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 17

21 17:26:52 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

22 17:27:23 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

23 17:27:56 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

24 17:28:21 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

25 17:28:39 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

26 17:28:54 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

27 17:29:22 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

28 17:29:49 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

29 17:30:09 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

30 17:30:49 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 17:32:05 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

32 17:32:45 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

33 17:33:35 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

34 17:33:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

35 17:34:34 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4, 7

36 17:34:48 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

37 17:35:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

38 17:35:25 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

39 17:36:19 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Poprawka

40 17:36:41 za Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 17:37:59 za Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym

Poprawka

42 17:38:20 za Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

43 17:39:22 za Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Poprawka

44 17:39:38 za Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 17:41:08 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Wniosek o przyjęcie projektu

46 17:42:30 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Wniosek o przyjęcie projektu

47 17:46:04 za Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

48 17:46:29 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 17:51:57 za Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Wniosek o odrzucenie ustawy

50 17:52:20 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 17:59:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym

Wniosek o odrzucenie ustawy

52 18:00:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

53 18:02:41 za Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek