Narzędzia:

Głosowania w dniu 15-03-2018 na 58. posiedzeniu Senatu

Za: 71 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 12
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 09:15:08 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Adama Giedrysa w 100. rocznicę jego urodzin

Wniosek o przyjęcie projektu

3 11:35:10 przeciw Wniosek formalny
4 21:05:27 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 1-3, 13, 18, 20, 22, 54

5 21:06:06 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 4

6 21:06:42 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 6

7 21:07:26 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 7, 48

8 21:07:55 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 8

9 21:08:20 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 9

10 21:09:09 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 10, 14, 34, 40

11 21:09:42 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 12

12 21:10:10 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 15

13 21:10:32 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 16

14 21:10:58 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 17

15 21:11:46 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 19, 25

16 21:12:06 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 23

17 21:12:22 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 24

18 21:12:48 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 26

19 21:13:22 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 27

20 21:13:52 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 28

21 21:14:33 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 29

22 21:14:59 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 30

23 21:15:30 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 31

24 21:16:01 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 32

25 21:16:29 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 33, 44

26 21:16:50 przeciw Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 36

27 21:17:05 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 37

28 21:17:33 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 38

29 21:18:04 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 39

30 21:18:33 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 41

31 21:18:51 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 42

32 21:19:19 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 43, 52

33 21:19:35 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 45

34 21:20:02 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 46

35 21:20:23 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 47

36 21:20:53 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 49

37 21:21:20 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 50

38 21:21:47 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 51

39 21:22:16 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Poprawka 53

40 21:22:44 za Trzecie czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

41 21:25:49 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 1

42 21:26:19 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 2

43 21:26:38 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 3

44 21:26:54 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 4

45 21:27:15 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 5

46 21:27:29 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 6

47 21:27:43 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 7

48 21:28:00 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 8

49 21:28:20 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 9

50 21:28:35 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 10

51 21:28:56 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 11, 12

52 21:29:16 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 13, 15, 17, 20

53 21:29:30 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 14

54 21:29:57 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 16

55 21:30:16 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 18

56 21:30:34 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 19

57 21:30:48 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 21

58 21:31:08 za Ustawa o komornikach sądowych

Poprawka 22, 23

59 21:31:24 za Ustawa o komornikach sądowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

60 21:32:36 za Ustawa o kosztach komorniczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

61 21:33:21 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

62 21:36:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

63 21:37:18 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

64 21:38:11 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

65 21:38:49 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

66 21:39:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

67 21:39:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

68 21:40:08 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

69 21:40:37 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

70 21:40:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

71 21:41:07 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

72 21:41:38 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

73 21:41:57 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

74 21:42:42 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

75 21:44:22 za Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

76 21:44:58 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

77 21:46:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

78 21:47:22 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Wniosek o przyjęcie projektu

79 21:48:39 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze

Wniosek o przyjęcie projektu

80 21:50:47 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o odrzucenie projektu

81 21:51:05 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu

82 21:52:00 nie głosował Drugie czytania projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.

Wniosek o przyjęcie projektu

83 21:54:17 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Wniosek o odrzucenie projektu

84 21:54:37 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Poprawka 1

85 21:54:50 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Poprawka 2

86 21:55:02 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Poprawka 3

87 21:55:23 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Poprawka 4

88 21:55:43 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawką