Narzędzia:

Głosowania w dniu 15-12-2017 na 52. posiedzeniu Senatu

Za: 23 Przeciw: 16 Wstrzymał się: 3 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
8 10:02:03 za Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz misji Jana Karskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

9 10:24:06 za Drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej

Wniosek o przyjęcie projektu

10 20:29:51 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

11 20:30:13 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 20:54:38 za Ustawa o Sądzie Najwyższym

Wniosek o odrzucenie ustawy

13 20:55:01 przeciw Ustawa o Sądzie Najwyższym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 21:11:57 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Wniosek o odrzucenie ustawy

15 21:12:15 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 1

16 21:12:31 przeciw Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 2

17 21:12:57 przeciw Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 3

18 21:13:24 przeciw Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 4

19 21:13:56 przeciw Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 5, 19

20 21:14:18 przeciw Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 6

21 21:14:58 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 7

22 21:15:15 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 9

23 21:15:35 przeciw Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 10

24 21:15:50 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 11

25 21:16:14 przeciw Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 12

26 21:16:51 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 13

27 21:17:12 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 14

28 21:17:40 wstrzymał się Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 15

29 21:17:59 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 16

30 21:18:21 przeciw Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 17

31 21:18:41 wstrzymał się Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 18

32 21:19:03 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 20

33 21:19:21 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 21

34 21:19:45 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 22

35 21:20:04 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 23

36 21:20:30 przeciw Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 24, 26

37 21:20:59 przeciw Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 25, 28

38 21:21:24 za Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 27

39 21:21:52 przeciw Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

40 21:22:37 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 21:23:22 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

42 21:24:27 za Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Poprawka 1

43 21:24:49 za Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Poprawka 2

44 21:25:05 za Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Poprawka 3

45 21:25:21 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

46 21:33:23 za Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Wniosek o odrzucenie ustawy

47 21:33:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

48 21:34:41 wstrzymał się Ustawa o dotacji dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 21:35:28 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek