Narzędzia:

Głosowania w dniu 15-11-2017 na 50. posiedzeniu Senatu

Za: 57 Przeciw: 9 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:36:09 za Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926-1939

Wniosek o przyjęcie projektu

2 12:52:41 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana

Wniosek o przyjęcie projektu

3 12:55:03 za Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

4 12:56:38 przeciw Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 12:58:18 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 12:59:11 za Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 13:00:05 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

8 13:00:59 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 13:01:52 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 13:03:53 przeciw Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 13:05:14 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

12 13:05:37 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

13 13:06:00 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

14 13:06:26 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

15 13:06:51 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

16 13:07:14 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

17 13:07:32 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

18 13:07:58 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

19 13:08:33 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

20 13:08:55 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

21 13:09:16 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

22 13:09:52 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12, 23, 25, 28-30

23 13:10:18 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

24 13:10:49 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

25 13:11:17 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

26 13:11:35 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

27 13:12:06 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

28 13:12:31 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

29 13:13:03 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

30 13:13:43 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

31 13:14:04 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

32 13:14:34 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 22

33 13:15:03 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24

34 13:15:38 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 26

35 13:16:09 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

36 13:16:43 za Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

37 13:18:05 za Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Poprawka

38 13:21:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

39 13:22:01 za Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 13:23:27 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

41 13:24:08 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

42 13:24:34 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

43 13:26:26 przeciw Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 13:27:10 za Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Poprawka 1

45 13:27:47 przeciw Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Poprawka 2

46 13:28:31 przeciw Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Poprawka 3

47 13:28:54 za Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Poprawka 4

48 13:29:35 za Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Poprawka 5

49 13:30:00 za Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Poprawka 7

50 13:30:22 za Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

51 13:32:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 3, 6

52 13:32:44 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 7, 10

53 13:33:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

54 13:33:31 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

55 13:34:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

56 13:34:46 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

57 13:35:33 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

58 13:36:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

59 13:36:47 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

60 13:37:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

61 13:38:37 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Wniosek o przyjęcie projektu

62 13:39:36 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 13:40:39 za Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanego w Warszawie w dniu 28 czerwca 2017 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

64 13:41:46 za Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 12 grudnia 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

65 13:44:16 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Poprawka 1, 2

66 13:44:52 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami