Narzędzia:

Głosowania w dniu 19-07-2017 na 45. posiedzeniu Senatu

Za: 28 Przeciw: 9 Wstrzymał się: 19 Nie głosował: 2
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
69 11:07:42 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

70 11:08:46 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 1, 2, 4, 16, 18-24, 39

71 11:09:41 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 6, 25, 37,

72 11:10:15 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 7

73 11:10:53 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 9, 10

74 11:11:22 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 11, 13, 14, 15, 17, 38

75 11:11:56 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 12

76 11:12:36 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 26

77 11:13:12 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 27

78 11:13:55 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 28

79 11:14:42 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 29

80 11:15:04 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 30

81 11:15:38 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 31

82 11:16:01 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 32

83 11:16:23 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 33

84 11:16:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 34

85 11:17:18 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 35

86 11:17:42 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 40

87 11:18:06 za Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 41

88 11:18:31 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Poprawka 42

89 11:18:57 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

90 11:19:55 za Ustawa o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

91 11:21:04 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia Ofiar „operacji polskiej” NKWD z 1937 r.

Wniosek o przyjęcie projektu

92 11:22:19 za Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

93 12:05:46 za Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego

Poprawka

94 12:06:15 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

95 12:52:15 przeciw Wniosek formalny
96 19:21:47 za Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Poprawka

97 19:22:23 przeciw Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

Wniosek o przyjęcie projektu

98 19:32:30 za Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku

Poprawka

99 19:32:59 przeciw Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku

Wniosek o przyjęcie projektu

100 19:36:00 przeciw Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 1, 12

101 19:36:39 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 2, 11

102 19:36:56 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 3

103 19:37:18 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 4

104 19:37:59 nie głosował Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 5, 6

105 19:38:30 przeciw Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 7

106 19:39:02 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 8, 27

107 19:39:36 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 9

108 19:39:58 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 13

109 19:40:32 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 14-17

110 19:41:02 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 18

111 19:41:41 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 19

112 19:42:12 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 20

113 19:42:30 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 21

114 19:42:55 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 22

115 19:43:30 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 23

116 19:43:52 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 24

117 19:44:09 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 25

118 19:44:33 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 26

119 19:45:28 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 29

120 19:46:33 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 30

121 19:46:55 przeciw Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 31

122 19:47:18 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 32

123 19:47:43 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 33

124 19:48:11 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 34

125 19:48:30 za Ustawa – Prawo wodne

Poprawka 35

126 19:49:02 przeciw Ustawa – Prawo wodne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami