Narzędzia:

Głosowania w dniu 30-03-2017 na 38. posiedzeniu Senatu

Za: 46 Przeciw: 8 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 13:37:31 za Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1

3 13:37:55 przeciw Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2

4 13:38:38 za Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 3, 21

5 13:39:19 za Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 5, 18

6 13:39:56 przeciw Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 6, 19

7 13:40:22 za Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 7, 20

8 13:40:45 za Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 8, 14, 16

9 13:41:07 za Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 9

10 13:41:24 za Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 10

11 13:43:16 za Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 13, 15

12 13:43:42 za Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 17

13 13:44:03 za Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 23

14 13:44:33 wstrzymał się Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

15 13:47:41 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

16 13:47:58 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

17 13:48:09 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

18 13:48:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

19 13:48:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

20 13:48:55 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

21 13:49:17 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

22 13:49:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

23 13:49:52 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

24 13:50:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

25 13:50:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

26 13:50:33 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

27 13:52:12 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 1

28 13:52:30 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 2

29 13:52:42 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 3

30 13:53:02 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 4

31 13:53:17 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 5

32 13:53:29 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 6

33 13:53:45 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 7

34 13:54:03 nie głosował Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 8

35 13:54:31 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 9, 10

36 13:54:50 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 11

37 13:55:03 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 12

38 13:55:22 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Poprawka 13, 14

39 13:55:36 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

40 13:57:14 za Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

41 13:57:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Poprawka

42 13:58:06 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

43 14:01:38 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

44 14:02:19 za Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

45 14:05:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Wniosek o odrzucenie ustawy

46 14:06:18 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 1, 9, 12

47 14:06:52 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 2, 10, 13

48 14:07:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 3, 6, 7

49 14:07:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 4, 11

50 14:08:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 5

51 14:08:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 8

52 14:09:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Poprawka 14

53 14:09:37 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

54 14:10:27 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

55 14:11:14 za Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

56 14:12:02 za Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

57 14:12:51 za Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego

Wniosek o przyjęcie projektu