Narzędzia:

Głosowania w dniu 16-03-2017 na 37. posiedzeniu Senatu

Za: 18 Przeciw: 9 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 14:52:54 za Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 14:54:17 za Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Poprawka 1-3

3 14:54:48 za Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

4 14:55:57 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1

5 14:56:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Poprawka 2

6 14:56:43 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

7 14:59:22 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

8 15:00:06 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

9 15:00:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

10 15:01:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 9

11 15:01:44 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 11

12 15:02:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6-8, 10, 12-14

13 15:02:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

14 15:03:19 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

15 15:03:50 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

16 15:05:25 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 15:06:21 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Poprawka 1, 3

18 15:06:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Poprawka 2

19 15:07:22 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

20 15:08:12 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 15:12:47 przeciw Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

22 15:15:12 za Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 15:16:17 za Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

24 15:16:42 za Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

25 15:17:03 za Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

26 15:17:56 za Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

27 15:18:49 wstrzymał się Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

28 15:20:09 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Wniosek o przyjęcie projektu