Narzędzia:

Głosowania w dniu 03-03-2017 na 36. posiedzeniu Senatu

Za: 53 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 9
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 15:04:55 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 15:08:49 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Wniosek o odrzucenie ustawy

4 15:09:33 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 1

5 15:09:59 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 2

6 15:10:36 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 3, 7

7 15:11:15 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 4, 31

8 15:11:49 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 6

9 15:12:24 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 9

10 15:12:46 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 10

11 15:13:16 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 11

12 15:13:51 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 12

13 15:14:19 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 13

14 15:14:43 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 14

15 15:15:07 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 15

16 15:15:37 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 16

17 15:16:04 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 17

18 15:16:48 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 18

19 15:17:26 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 19

20 15:18:02 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 20

21 15:18:35 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 21

22 15:19:09 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 22

23 15:19:38 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 23

24 15:20:08 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 24

25 15:20:31 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 25

26 15:20:52 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 26

27 15:21:14 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 27

28 15:21:46 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 28

29 15:22:12 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 29

30 15:22:32 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 30

31 15:22:56 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 32

32 15:23:26 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 33

33 15:23:57 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 34, 35

34 15:24:23 za Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Poprawka 36

35 15:24:49 przeciw Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

36 15:27:08 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 1

37 15:27:38 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 2

38 15:28:41 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 4

39 15:29:18 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 7

40 15:29:54 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 8

41 15:30:14 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 9

42 15:30:56 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 10

43 15:31:34 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 11

44 15:32:19 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 12, 15, 18

45 15:32:51 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 13, 16, 19

46 15:33:22 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 14

47 15:34:07 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 17

48 15:34:43 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 20

49 15:35:16 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 21

50 15:35:47 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Poprawka 22

51 15:36:17 za Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

52 15:37:15 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 411)

Poprawka 1

53 15:37:41 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 411)

Poprawka 2

54 15:38:10 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 411)

Poprawka 3

55 15:38:36 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 411)

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

56 15:39:30 za Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 412)

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

57 15:40:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

58 15:41:55 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Poprawka 1

59 15:42:36 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Poprawka 2

60 15:43:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Poprawka 3

61 15:44:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

62 15:44:58 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

63 15:45:52 nie głosował Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

64 15:47:46 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Wniosek o odrzucenie projektu

65 15:48:34 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Wniosek o przyjęcie projektu