Narzędzia:

Głosowania w dniu 01-02-2017 na 34. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 21
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 21:46:19 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 21:47:07 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 21:47:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 21:58:41 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 21:59:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 21:59:35 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

7 22:00:02 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

8 22:00:26 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

9 22:00:57 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

10 22:01:21 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

11 22:01:53 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

12 22:02:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

13 22:03:22 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

Wniosek o przyjęcie projektu

14 22:07:36 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Poprawka 1

15 22:07:57 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Poprawka 2

16 22:08:45 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Poprawka 4

17 22:09:06 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Poprawka 6

18 22:09:32 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Poprawka 7

19 22:10:02 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Poprawka 8

20 22:10:22 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Poprawka 9

21 22:10:52 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 500-lecia Reformacji

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami