Narzędzia:

Głosowania w dniu 13-12-2016 na 32. posiedzeniu Senatu

Za: 22 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 20:16:58 za Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 20:17:36 za Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 20:19:44 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 20:20:34 za Ustawa o wyposażeniu morskim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 20:22:41 za Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 20:23:40 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 1

7 20:23:56 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 2

8 20:24:14 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 3

9 20:24:43 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 4

10 20:25:11 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 5

11 20:25:21 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 6

12 20:25:49 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 7

13 20:26:15 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 8

14 20:26:28 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 9

15 20:26:51 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 10

16 20:27:08 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 11

17 20:27:41 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 12, 14

18 20:28:12 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Poprawka 13

19 20:28:34 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

20 20:29:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

21 20:30:29 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie projektu

22 20:31:41 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu

23 20:32:32 za Drugie czytanie projektu uchwały w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Wniosek o przyjęcie projektu