Narzędzia:

Głosowania w dniu 17-11-2016 na 30. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 27
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
30 09:32:46 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek o odrzucenie ustawy

31 09:33:23 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 1

32 09:34:28 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 2, 8, 12, 16

33 09:35:03 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 3, 7

34 09:35:41 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 4, 17

35 09:36:18 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 5

36 09:36:47 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 6

37 09:37:21 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 9

38 09:37:50 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 10

39 09:38:10 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 11

40 09:38:34 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 13

41 09:38:54 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 14

42 09:39:19 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 15

43 09:39:41 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 18

44 09:40:00 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Poprawka 19

45 09:40:21 nie głosował Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

46 09:41:04 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

47 09:41:44 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

48 09:44:15 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

49 09:44:51 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

50 09:45:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

51 09:45:56 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

52 09:47:42 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

53 09:48:20 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

54 09:49:07 nie głosował Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

55 09:51:13 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Poprawka

56 09:52:31 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek