Narzędzia:

Głosowania w dniu 15-11-2016 na 30. posiedzeniu Senatu

Za: 25 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:05:35 przeciw Wniosek formalny

2 11:08:16 za Wniosek formalny

3 11:11:10 za Wniosek formalny

4 19:17:07 przeciw Wniosek formalny

5 19:22:38 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

6 19:23:23 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 3

7 19:23:56 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

8 19:25:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5, 12

9 19:25:45 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

10 19:26:10 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 11

11 19:26:53 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

12 19:27:16 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

13 19:27:51 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

14 19:28:20 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

15 19:29:17 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

16 19:29:38 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

17 19:29:50 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

18 19:30:06 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

19 19:30:23 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

20 19:30:41 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

21 19:31:00 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

22 19:31:12 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

23 19:31:28 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

24 19:31:43 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

25 19:31:59 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

26 19:32:12 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

27 19:32:30 za Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami