Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-07-2016 na 23. posiedzeniu Senatu

Za: 69 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 09:13:25 za Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

2 09:26:47 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Wniosek o odrzucenie ustawy

3 09:27:47 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 1, 33-35, 37-39, 44

4 09:28:22 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 2

5 09:28:44 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 3

6 09:29:10 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 4

7 09:29:36 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 5

8 09:30:06 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 6

9 09:30:24 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 7

10 09:30:42 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 8

11 09:31:04 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 9

12 09:31:27 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 10

13 09:31:48 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 11

14 09:32:06 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 12

15 09:32:25 przeciw Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 13

16 09:33:09 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 14, 26

17 09:33:29 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 15

18 09:34:06 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 16, 48, 55

19 09:34:28 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 17

20 09:34:49 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 18

21 09:35:25 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 19, 49, 56

22 09:35:55 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 20

23 09:36:15 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 21

24 09:36:39 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 22

25 09:37:07 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 23

26 09:37:41 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 24, 32, 42

27 09:38:11 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 25, 41

28 09:38:53 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 27, 40

29 09:39:19 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 28

30 09:39:48 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 29

31 09:40:22 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 30

32 09:41:00 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 31

33 09:41:32 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 36

34 09:42:09 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 43

35 09:42:36 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 45

36 09:43:09 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 46

37 09:43:36 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 47

38 09:44:06 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 50

39 09:44:33 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 51

40 09:44:58 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 52

41 09:45:29 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 53

42 09:45:49 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 54

43 09:46:12 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 57

44 09:46:39 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 58

45 09:47:00 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 59

46 09:47:28 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 60

47 09:48:00 przeciw Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 61

48 09:48:47 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 62

49 09:49:13 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 63

50 09:49:36 za Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Poprawka 64

51 09:50:00 przeciw Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

52 09:51:54 za Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

53 09:52:15 za Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

54 09:52:34 za Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

55 09:53:19 za Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

56 09:54:35 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Poprawka 1

57 09:54:55 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Poprawka 2

58 09:55:11 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Poprawka 3

59 09:55:30 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Poprawka 4, 7, 8

60 09:55:44 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Poprawka 5

61 09:55:56 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Poprawka 6

62 09:56:11 za Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

63 14:46:02 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Poprawka 1

64 14:46:24 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Poprawka 2, 3

65 14:46:39 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Poprawka 4

66 14:46:55 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Poprawka 5

67 14:47:15 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Poprawka 6, 7

68 14:47:42 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Poprawka 8

69 14:48:05 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

70 14:49:50 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

71 14:50:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

72 14:51:01 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

73 14:51:25 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami