Narzędzia:

Głosowania w dniu 07-07-2016 na 22. posiedzeniu Senatu

Za: 20 Przeciw: 8 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
6 11:13:06 za Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

Poprawka

7 11:13:34 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

Wniosek o przyjęcie projektu

8 15:50:16 przeciw Wniosek formalny

9 17:11:38 za Wniosek formalny
10 20:49:42 nie głosował Wniosek formalny

11 21:31:36 za Zmiana w składzie komisji senackiej

Wniosek o podjęcie uchwały

12 21:33:15 przeciw Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 21:33:58 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 21:35:32 przeciw Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 21:36:14 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

16 21:36:32 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

17 21:36:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4

18 21:37:22 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

19 21:39:29 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 5, 8

20 21:39:51 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

21 21:40:25 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 6

22 21:40:51 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 7

23 21:41:36 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie projektu

24 21:43:01 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Wniosek o przyjęcie projektu

25 21:47:04 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Wniosek o odrzucenie projektu

26 21:47:47 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Poprawka

27 21:49:01 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Wniosek o przyjęcie projektu

28 21:50:02 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Wniosek o przyjęcie projektu

29 21:50:56 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu

30 21:52:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 21:53:39 przeciw Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Wniosek o przyjęcie projektu

32 21:59:34 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945

Wniosek o odrzucenie projektu

33 21:59:54 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945

Poprawka

34 22:00:24 przeciw Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945

Wniosek o przyjęcie projektu